Rzeźba

Rzeźba jest jedną z najstarszych dyscyplin sztuk plastycznych. Jej wyjątkowość polega na tym, że dzieło nazywane rzeźbą jest trójwymiarowe. Trójwymiar polega na tym, że każdy punkt przestrzeni, posiada trzy uporządkowane liczby rzeczywiste inaczej nazywane współrzędnymi. Czytaj dalej

Reklamy